Οι εθελονταί: έτεροι υπέρπεντακόσιοι εθελονταί, έχοντες επί κεφαλής αυτών τον ημέτερον συμπατριώτην κ. Νέαρχον Φυσεντζίδην...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1897-04-08)

Other

Collections: