Απονομή του βραβείου εξαίρετης Πανεπιστημιακής διδασκαλίας (εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου και Στ. Πνευματικού) στον καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη

Sifakis, G.M. (2008)

Article

Στnv κατάμεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλωv προσωπικοτήτωv της πολιτικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής της Χώρας, επιδόθηκε την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007 το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας (εις μνήμην Β. Ξανθόπουλου και Στ. Πνευματικού) στον καθηγητή του Νομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντώνη Μανιτάκη. Με μεγάλn χαρά και υπερnφάvεια ο ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ συγχαίρει εγκάρδια τον κορυφαΙο Συvταγματολόγο για την τιμητική του διάκριση και δημοσιεύει κατά προτεραιότητα τόσο τον έπαινο του Kαθηγητή Γ.Μ. Σηφάκη όσο και την ομιλία του τιμώμενου καθηγητή στην πανηγυρική εκδήλωση.

Collections: