Συνταγματικό δίκαιο: ο λόγος της εξουσίας και ο αντίλογός του

Manitakis, Antonis (1985)

Article

Οι τελευταίες εξελίξεις στη διάρθρωση και στη λειτουργία του συνταγματικού κράτους καθώς και οι συζητήσεις που έχουν προκληθεί γύρω από το σύγχρονο περιεχόμενο και στη σημασία των Συνταγμάτων έθεσαν επί τάπητος ένα κλασικό, όσο και πρωταρχικό ζήτημα της συνταγματικής θεωρίας: ποιο είναι το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου και ποιες οι μέθοδοί του!; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του συνταγματικού κινήματος και από τον εντοπισμό των κυριότερων φάσεών του καθώς και από τη διερεύνηση των αντίστοιχων αιτημάτων του. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και για την ελληνική συνταγματική θεωρία2 , η οποία είναι αναγκασμένη σήμερα να αφομοιώσει την πικρή πολιτική εμπειρία της εφτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας πριν προχωρήσει σε μια πρώτη αποτίμηση της δεκάχρονης μεταπολιτευτικής συνταγματικιΊς πραγματικότητας, κομμάτι αναπόσπαστο και πιο πρόσφατο, μιας πολυτάραχης συνταγματικής ιστορίας . Μια επανατοποθέτηση της συνταγματικής θεωρίας, έ~τω και αν περιέχει κουραστικές επαναλήψεις, είναι κατά τη γνώμη μου αναγκαία, διότι συμβάλλει στην αποσαφήνιση της dημερινής επιστημολογικής κατάστασης του Συνταγματικού Δικαίου, και επιτρέπει μια πιο επιστημονική προσέγγιση της συνταγματικής πραγματικότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/