Η εορτή των τριών Ιεραρχών εν Λάρνακι

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-02-12)

Other

Collections: