Χρονικά: την παρελθουσαν Πέμπτην, επί τη επετείω εορτή του ονόματος του Βασιλέως ημών Γεωργίου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-05-07)

Other

Collections: