Οι παρευρεθέντες εις την εν Λάρνακι προχθεσινήν υπέρ του Νοσοκομείου συναυλίαν...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-11-18)

Other

Collections: