Την εσπέραν της Πέμπτης ετελεύτησεν εν ηλικία 74 ο Σοφοκλής Νικολαϊδης...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-11-26)

Other

Collections: