Χρονικά: την εσπέραν της τρίτης εδόθη εν τω θεάτρω "η Μέλισσα" η υπέρ του Νοσοκομείου Λάρνακος προαγγελθείσα μουσική συναυλία.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-11-26)

Other

Collections: