Ο εν Λάρνακι πανηγυρισμός της απελευθερώσεως της Κρήτης

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-12-24)

Other

Collections: