Τα αποτελέσματα των εν Λεμησσώ τελεσθέντων Γ' Παγκύπριων Αγώνων

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1899-05-13)

Other

Collections: