Διάφορα: δοξολογία επί τη ονομαστική εορτή της Α. Β. Υψ. του διαδόχου του ελλ. Θρόνου

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1899-05-22)

Other

Collections: