Παγκύπριοι Αγώνες: η άφιξις των αγωνιστών: η δεξίωσις:η προσφώνησις του Α.Δ. Θεμιστοκλέους: Έναρξις των αγώνων:παρέλασις των αγωνιστών! γενικά αποτελέσματα: απονομή στεφάνων-παρέλασις νικητών

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1899-07-03)

Other

Collections: