Η κατάθεσις του θεμέλιου λίθου της Ελληνικής Σχολής Λεμεσού

Εφημερίδα Σάλπιγξ (1899-07-03)

Other

Collections: