Σκαλιώτικα χρονογραφήματα: και λοιπόν η Λάρναξ έξω της σιδηροδρομικής γραμμής!...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1899-08-12)

Other

Collections: