Η αναχώρησις του Προξένου της Ελλάδος κου Γ. Ι. Φιλήμονος

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-04-07)

Other

Collections: