Ο κόσμος: ο αντικαταστάτης του διοικητού Κυρηνείας διωρίσθη ο αστυνόμος Λάρνακος κ. Γκρήνγουδ.

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-06-15)

Other