Ιωάννης Πειθής: πλοίαρχος του ατμοπλοίου "Θήρας"...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-06-23)

Other

Collections: