Ειδήσεις της Εβδομάδος: και άλλοι διορισμοί διδασκάλων

Εφημερίδα η Φωνή της Κύπρου ή Στασίνος (1900-09-21)

Other