Ο Πρόξενος της Ελλάδος: αφίκετο εις Λάρνακαν...

Εφημερίδα Κύπριος (1900-10-13)

Other

Collections: