Εν βαθύτατω γήρατι, άγων το 109ον της ηλικίας του απεδήμησεν εις Κύριον την εσπέραν της χθες ο Ευάγγελος Χ. Ευαγγελής

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-10-20)

Other

Collections: