Δήλωσις: κατόπιν συνεδριάσεως λαβούσης χώραν την παρελθούσαν Κυριακήν...

Εφημερίδα Νέον Έθνος (1900-12-22)

Other

Collections: