Δελτίον: σεμνήν πανήγυριν ετέλεσε προ ημερών ολίγων η Θεσσαλία...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-10-13)

Other

Collections: