Σύνδεση της φοιτητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας

Σκλιάς, Παντελής (2018-12)

Article

Ενίσχυση της έρευνας, παραγωγή γνώσης αιχμής, με εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση, με προγράμματα σπουδών τα οποία ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, στις νέες προκλήσεις, στις νέες τεχνολογίες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/