Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και η «νομισματική ειρήνη»

Βλιάμος, Σπύρος ; Γκράβας, Κωνσταντίνος (2019-01-06)

Article

Στην περίφημη ομιλία του σε κοινή σύνοδο της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από περισσότερα από 60 χρόνια, ο Ξενοφών Ζολώτας δήλωνε ότι «…critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe.»

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/