Η θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους σε μια πλουραλιστική (και πολυπολιτισμική) κοινωνία.

Manitakis, Antonis (2001)

Article

Στο κείμενο αυτό, με αφετηρία και κύριο άξονα τις σχέσεις της ελληνο-ορθόδοξης Εκκλησίας με το Κράτος και το ‘Εθνος, εξετάζεται παρεμπιπτόντως και η σχέση της «πνευματικής - κανονικής» δικαιοταξίας με την «κοσμική| ή κρατική. Υποστηρίζεται τέλος ότι η ελληνο-ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση και λατρεία οφείλει, ως βασική συνιστώσα της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας, να συνυπάρχει και να επιβεβαιώνεται ειρηνικά μέσα σε μια ανοικτή και πλουραλιστική κοινωνία με άλλες πολιτισμικές συλλογικές ταυτότητες, σε συνθήκες ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού. Το αρχικό κείμενο διορθώθηκε και επικαιροποιήθηκε, ενόψει και της πρότασης του Σύριζα για την ρητή αναγραφή της θρησκευτικής ελευθερίας. (Ανακοίνωση που έγινε στο Goethe Institut της Θεσσαλονίκης στις 19 Νοεμβρίου 2001). (Για όλα αυτά εκτενέστερα στη μονογραφία, «Οι σχέσεις της Εκκλησίας με το Κράτος Έθνος», Νεφέλη, 2000)

Collections: