Νέο-ρατσισμός, Μετανάστευση και ίση κοινωνική αξιοπρέπεια

Manitakis, Antonis (1997)

Το κείμενο αυτό αποτελεί εκτενή και επεξεργασμένη απόδοση προφορικής εισήγησης

Article

Το ερώτημα που πλανάται συχνά στις συζητήσεις για τον ρατσισμό, πιστεύω, πως είναι αν υπάρχει τελικά στην Ελλάδα ρατσιστικό φαινόμενο. Το ερώτημα αυτό, που υποδηλώνεται χωρίς να αντιμετωπίζεται ευθέως από τους ομιλητές ή συζητητές, δεν μπορεί να απαντηθεί φυσικά μονολεκτικά με ένα ναι ή με ένα όχι, ούτε βέβαια είναι δυνατόν να εξαρτηθεί η απάντησή του από δημοσκοπήσεις, που μόνο διαθέσεις καταγράφουν και αυτές με τρόπο υποβολιμαίο, σχηματικό και αποσπασματικό. Η δημοσκοπική ποσοτοποίηση των διαθέσεων ή των απόψεων τμημάτων του πληθυσμού, έστω και αν απεικονίζει κάποια κατάσταση, δεν είναι σε θέση, πάντως, από μόνη της να περιγράψει ή να εξηγήσει ένα κοινωνικό φαινόμενο, τόσο σύνθετο όσο ο ρατσισμός, με ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις και προεκτάσεις.

Collections: