Η διαπλοκή του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας με τον έλεγχο της συμβατικότητας των νόμων ενόψει της ΕΣΔΑ στο παράδειγμα των ενοχικών απατήσεων.

Manitakis, Antonis (2008)

Article

1, Αντικείμενο καί υπόθεση εργασίας: τα δυο είδη δικαστικών ελέγχων και η σχετική δεσμευτικότητα της αυθεντίας του «ερμηνευτικού προηγούμενου» της νομολογίας, του ΕΔΔΑ. ι 1, βασική θέση της παρούσας μελέτης είναι ότι, επειδή το πεδίο εφαρμογής των συνταγματικών διατάξεων για τα δικαιώματα και εκεινο της ΕΣΔΑ συμπίπτουν και αρα το κανονιστικό περιεχσμενο των δύο αυτών νομικών κειμένων διασταυρωνεται, χωρίς όμως να ταυτίζεται, η ερμηνεία τους θα πρέπει να είναι συνδυασμένη και εναρμονισμένη. Το αίτημα της εναρμονισμένης ερμηνείας τους σκοντάφτει ωστόσο στη διαφορετική τυπική διαβάθμισή τους στην ιεραρχία των κανόνων, έτσι όπως αυτή διατάσσεται στο εσωτερικό, εθνικό δίκαιο, καθώς και στον διαφορετικό, ως προς τη θεμελίωση και τις τεχνικές του, έλεγχο της συνταγματικότητας από τον αντίστοιχο έλεγχο της συμβατικότητας των νόμων ενόψει των διεθνών συμβάσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/