Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των ΙΕΚ στον τομέα της απασχολησιμότητας. Η περίπτωση των ΔΙΕΚ Πάτρας.

Athanasoula-Reppa, Anastasia ; Stavropoulos, Petros (2017-12)

Διεθνής Ηλεκτρονική Έκδοση με Κριτές

Article

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διευρενήσει την προώθηση στην αγορά εργασίας των συμμετεχόντων στην Πρακτική Άσκηση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ), καθώς και να ανιχνεύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έλαβαν κατά την διάρκειά της. Παράλληλα διευρένησε την ικανοποίηση από την Πρακτική Άσκηση και αν ο χώρος εργασίας λειτούργησε ως χώρος μάθησης. Στην έρευνα πήραν μέρος 129 απόφοιτοι, που ασκήθηκαν υπό την εποπτεία των ΙΕΚ Πάτρας. Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασκούμενοι στην εύρεση εργασίας στα πλαίσια που διαμορφώνονται από την οικονομική κρίση. Παρά την δύσκολη συγκυρία, όμως, οι ασκούμενοι έδειξαν ικανοποίηση για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έλαβαν από την πρακτική άσκηση, τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις κοινωνικές. Τέλος, μέσα από την έρευνα αναδείχθηκε και η ικανοποίηση για τους χώρους εργασίας που ασκήθηκαν, οι οποίοι φάνηκε ότι λειτούργησαν σε μεγάλο βαθμό ως χώροι μάθησης.

Collections:
© Copyright Παντελής Γεωργογιάννης
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Copyright Παντελής Γεωργογιάννης