Ο αραβικός κόσμος στο έπος του Βασιλείου Διγενή Ακρίτη

Papazacharia, Aikaterini (2018)

Article

Το λεγόμενο «έπος» 1 του Βασιλείου Διvεvή Ακρίτrt σώζεται σε πέντε έμμετρες παραλλαγές και σε μια διασκευή σε πεζό λόγο. Τα έξι χειρόγραφα που το διασώζουν έχουν γραφεί σε ελληνική γλώσσα και χρονολογούνται από τον /ΓΊ/Δ' έως τον /Ζ' αιώνα. 3 Οι δυο παλαιότερες διασκευές του αρχέτυπου κειμένου του Διvεvή επιβίωσαν, στη μορφή που σώζονται σήμερα, στους κώδικες Grottaferrata (στην ελληνική Κρυπτοφέρρης, στο εξής: Κ) , που συντάχθηκε ανάμεσα στο δεύτερο μισό του 13ου και των αρχών του 14ου αιώνα και Escoria/ (στο εξής: Ε), που συντάχθηκε περίπου στα τέλη του 15ου αιώνα. 4 Σύμφωνα με την E/izabeth Jeffreys, πίσω από αυτά τα χειρόγραφα βρίσκεται ένα κείμενο που δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1120-1138, δηλαδή κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του /ωάννη Β' Κομνηνού (1118-1142).5 Παρόλο που τα χειρόγραφα Κ και Ε προέρχονται από ένα αρχικό κείμενο, διαφέρουν πάρα πολύ καθώς αντιπροσωπεύουν διαφορετικό κλάδο της χειρόγραφης παράδοσης από την οποία προέρχονται.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/