Η εικόνα της γυναίκας στο κείμενο του Βασιλείου Διγενή Ακρίτη

Papazacharia, Aikaterini (2018)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Η ανάδειξη της γυναίκας ως ιστορικού υποκειμένου έχει απασχολήσει τη νεότερη έρευνα, που επικεντρώθηκε μεταξήυ άλλων σε θέματα που αφορούν στερότυπα της γυναικείας συμπεριφοράς και των γυναικείων ενασχολήσεων κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται η αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων για την εικόνα ης γυναίκας στην κοινωνία που εμμέσως περιγράφεται στο κείμενο του βασιλείου Διγενή Ακρίτη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/