"Πλήθος-Δήμος-Λαός", τρία πλάσματα αναγκαία της αρχαίας, της σύγχρονης και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας

Manitakis, Antonis (2006)

Article

Η καλούμενη παγκοσμιοποίηση, συμπορευόμενη με τις τεχνολογικές επαναστάσεις της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προκάλεσε τρομακτικές εκρήξεις και ριζικές ανακατατάξεις σε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις και κυρίως στις σχέσεις εξουσίας. Ιδιαίτερα αισθητές είναι οι ανακατάξεις στο πεδίο του κράτους, της κυριαρχίας του και της δημοκρατίας, ιδίως αν η τελευταία νοηθεί ως οργάνωση λαϊκής κυριαρχίας. Τρία θεμελιώδη κλασικά, ιστορικά, πλάσματα της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, που αποτέλεσαν, με τη μία ή την άλλη μορφή, τη βάση είτε της αρχαίας είτε της σύγχρονης δημοκρατίας, υφίστανται σήμερα τις συνέπειες των εκρήξεων αυτών. Πρόκειται για τις κατηγορίες του "Δήμου", του "Λαού" και του "Πλήθους" (με την έννοια του λατινικού multitudo).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/