Οι πρώτες εφημερίδες της Πάφου κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας

Papazacharia, Aikaterini (2020)

Article

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση της έρευνας, που εκπόνησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις υπό τον τίτλο «ο Τύπος της Πάφου κατά την περίοδο 1878-1960». Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη συλλογή υλικού για τις εφημερίδες και τα περιοδικά, που είχαν εκδοθεί στην Πάφο από το 1906 έως το 1960- είτε σε σύντομο είτε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για τους εκδότες, τους υπεύθυνους συντελεστές καθενός εντύπου και για τα πρώτα τυπογραφεία, που λειτουΡΎούσαν στην Πάφο κατά την περίοδο της βρετανικής κυριαρχίας. Το εγχείρημα ολοκληρώνεται με τη συγγραφή ενός τόμου, που καταπιάνεται αφενός με την ανάδειξη της ιστορικής εξέλιξης του τοπικού Τύπου, αφετέρου με την μελέτη των στοιχείων που περιλάμβαναν και που αφορούσαν τον κύκλο της ζωής των αγροτών και των αστών της πόλεως και της επαρχίας Πάφου, κατά τους χρόνους της βρετανικής κυριαρχίας. Μέσα από τις ειδήσεις, τις αΥΥελίες, τα τοπικά γεγονότα αποτυπώνονται ανάγλυφα όψεις της καθημερινής ζωής, των ενασχολήσεων των κατοίκων και της ιστορίας της Πάφου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Εδώ, παρουσιάζεται σε μια σύντομη επισκόπηση στην ιστορία της πορείας των εν λόγω εντύπων, στην ταυτότητα του κάθε φύλλου, καθώς και στα επιφανή πρόσωπα της κοινωνίας της Πάφου που ενασχολούνταν με την έκδοσή τους. Παράλληλα, γίνεται λόγος σε άγνωστα στοιχεία, που αφορούν προσπάθειες εξασφάλισης άδειας κυκλοφορίας εφημερίδας στην Πάφο, που όμως δεν τελεσφόρησαν. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στα στοιχεία που συνάγονται από την μελέτη της επιστολογραφίας των ενδιαφερόμενων προσώπων με τις βρετανικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια κυκλοφορίας των εφημερίδων τους, από το υλικό που φυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου.

Collections:
© Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Πισσουρίου, 2020. Η ηλεκτρονική έκδοση είναι Ανοιχτής Πρόσβασης.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Πισσουρίου, 2020. Η ηλεκτρονική έκδοση είναι Ανοιχτής Πρόσβασης.