Εισαγωγή στη Συμβολική Λογική

Kargopoulos, Phillipos V. (2008)

Book

Η λογική ε'ίναι η πρώτη επιστήμη που παρουσιάστηκε σε συστηματική μορφή τέτοια που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σήμερα. Το μεγάλο αυτό επίτευγμα που πραγματοποιείται από τον Αριστοτέλη στα Αναλυτικά Πρότερα, έγινε ίσως η αιτία για τη σχετική στασιμότητα της λογικής για τα επόμενα δύο χιλιάδες χρόνια. Στον 19ο και στον 20ο αιώνα όμως, κάτω από την πίεση επιστημονικών και επιστημολογικών κρίσεων στα μαθηματικά, οι ερευνητές ξαναγύρισαν στη μελέτη της λογικής, διόρθωσαν και ξεπέρασαν τη θεωρία του Αριστοτέλη δημιουργώντας έναν νέο σημαντικό κλάδο έρευνας την Συμβολική Λογική.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/