Η συνείδηση μεταξύ γνωσιοεπιστήμης και νευροεπιστήμης

Kargopoulos, Phillipos V. (2009)

Ετήσιο Επιστημονικό Περιοδικό για τη Γνώση, τη Νόηση και τη Μάθηση

Article

Η σχέση ανάμεσα σε επιστήμη και συνείδηση είναι μακρόχρονη, μερικές φορές θυελλώδης και σχεδόν πάντα αμφίθυμη. Ένα μέρος από αυτήν την ιδιαιτερότητα μπορεί να αποδοθεί στο ότι εμπλέκεται στη σχέση και ένας τρίτος παράγοντας, ο νους, δηλαδή οι νοητικές λειτουργίες. Τυπικά η αρχή της σχέσης αυτής τοποθετείται 130 χρόνια πίσω, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο της Λειψίας το πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο από τον φιλόσοφο και φυσιολόγο Wilhelm Wundt, και πήρε διαζύγιο η ψυχολογία από την φιλοσοφία.

Collections:
Copyright © ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ, © Τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓ0Σ ΔΑΡΔΑΝ0Σ, © 2009
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ, © Τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓ0Σ ΔΑΡΔΑΝ0Σ, © 2009