Οι νοερές εικόνες και τα θεμέλεια της γνωστικής Επιστήμης

Kargopoulos, Phillipos V. (1995)

Article

Στις 18 Νοέμβρη 1968, εδώ και είκοσι πέντε χρόνια δηλαδή, ο R. Shepard κυκλοφορεί μεταξύ συναδέλφων και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Stanford ένα σημείωμα στο οποίο προτείνεται ένας γενικός τύπος πειράματος για να ερευνηθεί το κατά πόσο ο νους χειρίζεται πληροφορίες με τη μορφή εικόνας και ειδικότερα το κατά πόσο ο νους περιστρέφει αυτές τις νοερές εικόνες. (Shepard, 1968). Το πείραμα αυτό καθώς και μια σειρά πειραμάτων που βασίστηκαν μεθοδολογικά σε αυτό κατέδειξαν το ζητούμενο: ο χρόνος αναγνώρισης του σχήματος είναι απόλυτα ανάλογος προς τη γωνία της περιστροφής που πρέπει να εκτελέσει ο νους για να φέρει τα σχήματα σε σύμπτωση (Metzler & Shepard, 1971' Shepard & Metzler, 1971).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/