Η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2018

Xenopoulos, Solon (2019-04)

Δημηνιαίο Περιοδικών Τεχνών και Πολιτισμού

Article

πιμελήτριες της τελευταίας (26/5-25/11) Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία ήταν δύο κυρίες αρχιτέκτονες από την lρλανδία, οι Yvonne Farrell και Shelley MacNamara. Γνωστές ως «Grafton » Architects, με αρκετά έργα σε διεθνή κλίμακα και εκπαιδευτική δραστηριότητα επικεντρωμένη κυρίως στην κοινωνική υπόσταση της Αρχιτεκτονική<;. Αναμενόμενη, λοιπόν, η θεματολογία που πρότειναν για την Biennale. "FREESPACE" ο γενικός τίτλος και το θέμα, που επεξηγούνται από τις ίδιες ως ο χώρος ο οποίος υφίσταται μεταξύ των θεσμοποιημένων χώρων και κατασκευών. Πρόκειται, δηλαδή, για τον χώρο ο οποίος δεν προκύπτει προγραμματικά, αυτόν που δεν έχει συγκεκριμένη λειτουργία, αυτόν όπου βρίσκουν απρόσμενα, αβίαστα και ελεύθερα την έκφρασή τους οι χρήστες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/