Από το Παγκύπριο Γυμνάσιο στην Αρχιτεκτονική

Xenopoulos, Solon (2020-02)

Δημηνιαίο Περιοδικό Τεχνών και Πολιτισμού

Article

Το κείμενο που ακολουθεί είναι επεξεργασμένη εκδοχή διάλεξης με παρόμοιο τίτλο, η οποία δόθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμ - βρίου 2019, στον χώρο του Μουσείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία, έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου Αποφοίτων του σχολείου. Πρόκειται για κείμενο χωρίς γραμμική ανάπτυξη, αλλά θραυσματική και εν μέρει αποσπασματική, αφού οι αναφορές στηρίζονται στην ταυτοχρονία και στη χωρίς σειρά παράθεση σκέψεων και αφηγήσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/