Χρονολόγιο Αντώνη Σαμαράκη (1919-2003)

Papazacharia, Aikaterini (2020-06)

Η Δέλτος, Επιθεώρηση Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο

Κύρια πηγή των στοιχείων που παρατίθενται, αποτελεί το αυτοβιογραφικό έργο του Αντώνη Σαμαράκη, στο οποίο καταγράφει γεγονότα της προσωπικής και της δημιουργικής του πορείας. Βάση του υλικού αποτελεί η Έκθεση Αφιέρωμα στον συγγραφέα υπό τον τίτλο Αvτώvης Σαμαράκης: Ο αιώvιος έφηβος, η οποία παρουσιάστηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του Ίου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας. Συμπληρωματικό υλικό προσφέρουν οι πολλές αναφορές της προσφοράς και της εκδοτικής δράσης του Σαμαράκη στον κυπριακό Τύπο και τα Αvακοιvωθέvτα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κύπρου, που δημοσιοποιούσε τις επισκέψεις του ζεύγους Ελένης και Αντώνη Σαμαράκη στην Κύπρο, κατόπιν προσκλήσεως του εκάστοτε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο χρονολόγιο που ακολουθεί, σταχυολογήθηκαν οι τοποθετήσεις του ιδίου του συγγραφέα απέναντι σε γεγονότα του ιδιωτικού ή του δημόσιου βίου της εποχής του. Γίνεταί επίσης λόγος στην εργογραφία του καθώς και στις χαρακτηριστικές αποτιμήσεις των έργων του. Επίσης, μνημονεύονται πρόσωπα που γνώρισε (μεταξύ άλλων λογοτέχνες, ποιητές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί εκδότες), τα ταξ ίδια που έκανε, ιδίως στην Κύπρο , και οι τόnοι που επισκέφθηκε.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/