Κυλιόμενες

Xenopoulos, Solon (2017-03)

Δημινιαίο Περιοδικό Τεχνών και Πολιτισμού

Article

Με την ανόρθωση του σώματος στον κατακόρυφο άξονα και την στήριξη στα δυο κάτω άκρα, η κίνηση αποκτά μορφές που συνατώνται εν μέρει με τον σκοπό του βαδίσματος εν μέρει με παράγοντες όπως η ηλικία, η κληρονομικότητα ή η μυοσκελετική δομή αλλά κυρίως με παράγοντες πολιτιστικούς, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα ή η ιδιαίτερη δραστηριότητα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/