Απόψεις μουσικοθεραπευτών για τις συνθήκες εργασίας τους στο πλαίσιο παρέμβασης σε άτομα με ΔΑΦ

Garoufos, Apostolos P. (2020)

Article

Η μουσική ανέκαθεν ήταν ένα πολύτιμο στοιχείο για τον άνθρωπο και πάντα θα επιδρά με τις θεραπευτικές ιδιότητές της. Ενδείκνυται η ίδια τόσο στην τυπική εκπαίδευση όσο και στην ειδική αγωγή. Για τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, είναι ιδιαιτέρως βοηθητική. Στην παρούσα ποιοτική έρευνα, παρουσιάζονται αλλά και αναλύονται οι απόψεις δεκατεσσάρων μουσικοθεραπευτών, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους στο πλαίσιο παρέμβασης σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Γίνεται μία ανάλυση στην ειδικότερη ενασχόλησή τους με τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και ποιες είναι ή θα έπρεπε να είναι οι συνθήκες για τις συνεδρίες τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ο χώρος αλλά και η ασφάλεια των θεραπευομένων είναι από τα πιο σημαντικά. Επίσης, υπάρχει σημαντική επίδραση των μουσικοθεραπευτών πάνω στα άτομα με ΔΑΦ και υποστηρίζουν την "ολιστική προσέγγιση", δηλαδή, να υπάρχει μία επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ και άλλων επιστημόνων κατά τη γενική διαδικασία θεραπείας των ατόμων με ΔΑΦ. Γίνεται μία σταδιακή ανάλυση, μέσω των ερωτήσεων και αναλύεται ένα μέρος από την εμπειρία και την καθημερινότητα των μουσικοθεραπευτών.

Collections: