Ζητήματα εφαρμογής αποφάσεων διεθνών δικαιοδοτικών και πολιτικών οργάνων. Μια γενική προσέγγιση θεωρίας και πρακτικής

Perrakis, Stelios (2003)

Ανάτυπο

Article

Τα ζητήματα εφαρμογής των αποφάσεων των διεθνών δικαιοδοτικών και Πολιτικών οργάνων ως θεματική και λειτουργικό πεδίο του διεθνούς δικαίου βρίσκονται, αναμφίβολα, σήμερα στην καρδιά της σύγχρονης διεθνούς δικαιοταξίας. Σε μια διάσταση αυτής της εξαιρετικά σημαντικής προβληματικής, αφιέρωσε ο Κ Ιωάννου τη διδακτoρική του διατριβή, αποδεικνύοντας μια εύστοχη και έγκαιρη ευαισθησία απέναντι σ' ένα από τα μείζονα θέματα λειτουργίας του διεθνούς συστήματος και των εφαρμογών του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, ο ίδιος θεωρούσε την ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα ως επιστημονική αναγκαιότητα αλλά κι ως «συνειδησιακή επιταγή»

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/