Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου: παρατηρήσεις στη σημασία και στη σχέση του μνημείου με την Κωνσταντινούπολη

Papazacharia, Aikaterini (2006-06)

Εκπαιδευτικό περιοδικό της ΟΕΛΜΕΚ

Article

βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής στη Γεροσκήπου αποτελεί αντικείμενο μελέτης και αναφοράς Ελλήνων και ξένων βυζαντινολόγων και ερευνητών. Το μνημείο βρίσκεται στο δρόμο προς την Πάφο, εντούτοις είναι αξιοσημείωτο ότι δεν μνημονεύεται -από όσο γνωρίζω- στις μεσαιωνικές πηγές. Αρχαιολογικά ζητήματα που αφορούν την ονομασία του μνημείου, τη χρονολόγηση καθιος και την καταγωγή του αρχιτεκτονικού του τύπου εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά στην έρευνα. Ο ναός είναι σήμερα γνωστός ως Αγία Παρασκευή, ωστόσο παραμένει άγνωστο εάν ήταν εξαρχής αφιερωμένος στη μάρτυρα του 20υ αι., καθιος καμία παράδοση δεν μνημονείJει πως ετάφη στη Γεροσκήπου, ούτε υπάρχει ομώνυμη τοπική Αγ. Παρασκευή. Κατά το 130 αιci:ινα και ύστερα άλλωστε, η λατρεία της Αγ. Παρασκευής στην Κύπρο διαμορφώθηκε, παίρνοντας τοπικό χαρακτήρα, οπότε συναντούμε στην εικονογραφία της Αγίας Παρασκευής -τόσο σε τοιχογραφίες όσο και σε φορητές εικόνες του νησιού- την προσωποποίηση της Μεγάλης Παρασκευής, της ημέρας δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/