Οι δύο ναυτικές εκστρατείες των Αράβων στην Κωνσταντινούπολη. Η διάσταση των Αραβο-βυζαντινών συμπλοκών κατά τον 7ο και 8ο ακιώνα σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ιστοριογράφικών κειμένων της εποχής

Papazacharia, Aikaterini (2010-12)

Εξαμηνιαίο περιοδικό

Article

Κατά τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο (8 0 ς - 1 σος αι.), το ζήτημα της εμφάνισης αλλόδοξων εθνοτήτων στη βυζαντινή περιφέρεια δεν ήταν νέο. Η διαφορετική ωστόσο αντιμετώπιση, κατανόηση και αποδοχή όλων αυτών των λαών (γειτονικών ή απομακρυσμένων), βρισκόταν σε συνάφεια με τη σφαίρα πολιτικής και πολιτισμικής επιρροής του Βυζαντίου προς καθέναν από αυτούς. Κατά τους αιώνες που εξετάζονται στην παρούσα εργασία η εικόνα του αραβικού κόσμου διαμορφώθηκε στη βυζαντινή συνείδηση μέσα από τη συνάντησή τους στο πολεμικό και στο διπλωματικό πεδίο. Επόμενο είναι όμως πως αναδείχθηκε μέσα στα πλαίσια της βυζαντινής αντίληψης για τους αλλοεθνείς λαούς και προσδιοριζόταν από τη βυζαντινή αυτοσυνειδησία, την πολιτική και διπλωματική θεώρηση, τη θεολογία και την πολιτισμική παράδοση του Βυζαντίου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/