Τα άτομα με ειδικές ανάγκες-κινητικά προβλήματα ως αποδέκτες τουριστικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Kardoulia, Evanthia (2018)

Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (ΕφΑΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Article

Στη σημερινή εποχή μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία επιθυμούν να ταξιδέψουν. H μελέτη αυτή εξετάζει το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες-κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση σε τουριστικές υπηρεσίες και τουριστικά αγαθά. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναδεικνύει την προσβασιμότητα ως μία από τις οκτώ (8) γενικές αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτή, της αφιερώνει ξεχωριστό άρθρο και κάνει αναφορές στην προσβασιμότητα σε σειρά άλλων άρθρων. Στη μελέτη αυτή, εκτός από την ανάλυση της έννοιας της προσβασιμότητας, υπό το πρίσμα της Σύμβασης του ΟΗΕ, παρουσιάζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προσβασιμότητα: α) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, β) στα τουριστικά καταλύματα, γ) στους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δ) στους χώρους αναψυχής κ.λπ. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέχρι τώρα δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και δίνεται έμφαση στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο του τουρισμού. Τέλος, αναλύονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας σε νομοθετικό και πρακτικό επίπεδο στο πεδίο του τουρισμού για τα άτομα με αναπηρία και προτείνονται δράσεις που πρέπει να αναλάβει η ελληνική πολιτεία προς την κατεύθυνση του προσβάσιμου τουρισμού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/