Μετρώ και υπολογίζω βάρη

Kakavas, Constantinos ; Alexopoulos, Christos ; Manesis, Nikolaos (2013-11)

Article

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής των Μαθηματικών δίνουν βαρύτητα στη διδασκαλία μέσα από τη χρήση προβλημάτων περιεχομένου (contexts). Η ακριβής και τυποποιημένη μαθητικοποιημένη έκφραση των δεδομένων του κάθε προβλήματος θα οδηγήσει στη λύση του. Η εργασία μας αφορά στον σχεδιασμό ενός σχεδίου μαθήματος, διάρκεια 90’ , για την διδασκαλία του βάρους, με τρόπο που θα περιλαμβάνει τέτοια προβλήματα περιεχομένου και θα οδηγεί στην κατανόηση των μονάδων μέτρησης του βάρους. Η εύρεση, συνεπώς του κανόνα της μετατροπής των μονάδων μέτρησης και ο ορθός χειρισμός αυτών θα είναι αποτέλεσμα της εμπλοκής και της ενασχόλησης των μαθητών με την ουσία των μονάδων αυτών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/