Τέλεια και ατελής διαίρεση

Kakavas, Panagiotis ; Karabasi, Evanthia ; Manesis, Nikolaos (2013-11)

Article

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην ελληνική πραγματικότητα προκαλεί πολλές φορές δυσκολίες και δυσχέρειες στην εκπαιδευτική πράξη, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα η διδασκαλία της διαίρεσης δε γίνεται με τρόπο σταδιακό και κλιμακωτό ενώ ταυτόχρονα δε δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών έτσι ώστε να εισέλθουν ομαλά στη διαδικασία εκμάθησης της έννοιας αυτής και του στρατηγικού υπολογισμού της. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται ένα σχέδιο μαθήματος του 13ου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της Δ΄ τάξης το οποίο αφορά στη διδασκαλία της τέλειας και ατελούς διαίρεσης. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου μαθήματος στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρήσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών σύμφωνα με τις οποίες ο αλγόριθμος της διαίρεσης που θα χρησιμοποιούν πλέον οι μαθητές στην καθημερινή τους πρακτική θα αποτελεί ένα καταληκτικό στάδιο στο οποίο οι μαθητές θα οδηγηθούν μέσα από μια πορεία δοκιμής των δικών τους πολυποίκιλων μεθόδων και στρατηγικών

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/