Πεποιθήσεις επάρκειας διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας και η σχέση τους με την αντιμετώπιση συγκρούσεων

Papadopoulos, Vasileios ; Ntanou, Theodora ; Reppa, Glykeria (2015)

Article

H παρoύσα εργασία διερευνά τα στοιχεία της προσωπικότητας των διευθυντών των σχολικών μονάδων που σχετίζονται με τις πεποιθήσεις επάρκειας και τη σχέση τους με τη διαχείριση συγκρούσεων. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν σαράντα (40) διευθυντές δημοτικών σχολείων του νομού Άρτας που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό επάρκειας των διευθυντών καθώς επίσης και τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων που χρησιμοποιούν. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι, υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των πεποιθήσεων διδακτικής επάρκειας των διευθυντών και του στυλ διαχείρισης συγκρούσεων ενώ τα δημογραφικά χαρακτηριστικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/