Μοντέλα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

Voultsidis, Pantelis ; Karava, Zacharoula ; Lazaridou, Aggeliki ; Reppa, Glykeria (2018)

The purpose of this paper is to review the literature on the professional development models for teachers’ training. First, we present a theoretical framework within which we present and analyze the concept of teachers’ professional development. Second, we refer to the models of professional development that exist in the Greek context and we present their pros and cons. Third, we argue that in order for any of these programs to be succesful, they have to abide by the principles of adult education.

Article

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί το κεντρικό σημείο της παρούσας δημοσίευσης. Θεωρείται, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου που αναλύεται η έννοια της επιμόρφωσης, επικεντρώνοντας στο ρόλο που έχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τα βασικά μοντέλα της επιμόρφωσης καθώς και τους τύπους που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μέσα από το οποίο επιβεβαιώνεται η άμεση σύνδεση της επιλογής μοντέλου επιμόρφωσης με την εφαρμογή βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται η σύνδεση και ο συσχετισμός του τρόπου εφαρμογής συγκεκριμένων μορφών και τύπων επιμόρφωσης, όπως για παράδειγμα η ενδοσχολική επιμόρφωση, με την εφαρμογή αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/