Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής "Το ράλι της προπαίδειας"

Kakavas, Panagiotis ; Kakavas, Konstantinos ; Manesis, Nikolaos (2015-11)

Article

Τα τελευταία χρόνια με την ένταξη και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο της διδακτικής πράξης που συνεχώς εξελίσσεται, επηρεάζοντας τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται. Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση της εφαρμογής "Το ράλι της Προπαίδειας" που δημιουργήθηκε για την εξάσκηση των μαθητών Β' Τάξης του Δημοτικού σχολείου στην εύρεση των γινομένων της προπαίδειας. Αποτελεί μία εφαρμογή βασισμένη στο λογισμικό οπτικού προγραμματισμού Scratch, το οποίο αναδεικνύει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών ώστε η διδασκαλία να είναι πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική μέσα σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/