Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας

Kakavas, Konstantinos ; Kakavas, Panagiotis ; Manesis, Nikolaos (2015-03)

Article

Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας ξεκινά από την Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου και εξελίσσεται σε όλες τις επόμενες. Αναπτύσσεται μέσα από διαφορετικές όψεις, όπως ο άξονας συμμετρίας, το κέντρο συμμετρίας και διάφορες ανακλάσεις και μετατοπίσεις. Το παρόν διδακτικό σενάριο χρησιμοποιεί το δυναμικό περιβάλλον του λογισμικού Geogebra για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης έννοιας στους μαθητές της Στ' τάξης. Οι μαθητές αξιοποιούν τις εφαρμογές του λογισμικού ώστε μέσα από τη διά δράση και την αλληλεπίδραση να γίνουν ικανοί να αναγνωρίζουν και σχεδιάζουν συμμετρικά σχήματα μέσα σε ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσεις.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/